Lista zawodów w Polsce

Zawód jest ściśle ustalonym zbiorem zadań wyspecjalizowanych na skutek podziałów pracy w Polsce, najczesciej świadczonym na rzecz innych osób. Zawód jest wykonywany stale, ewentualnie z niewielkimi odstępstwami przez osoby spełniające odpowiednie kwalifikacje, czyli osoby dysponujące odpowiednią wiedzą jaki umiejętnościami. Zawód zdobywa się poprzez kształcenie zawodowe lub praktyki. W każdym przypadku wykonywanie danego zawodu stanowi źródło dochodu. Profesja jest szczególnym rodzajem zawodu.

Zawód jako jeden z nielicznych elementów społecznych, sprawia, że wszystkie osoby różnią się od siebie oraz czynności jakie wykonują każdego dnia. Dobrze wybrany zawód sprawia, że stwarzamy odpowiedni prestiż. Od lat w naszym kraju prestiżowy był zawód górnika, gdzie na zachodzie prestiżowe są zawody wykwalifikowane i najczęściej są to zawodu z wyższym wykształceniem.

Praktycznie każdy zawód może zostać podzielony na specjalizacje, czyli wyodrębnione sektory pracy w jakich osoba o danym zawodzie zajmuje się tylko pewną częścią wyodrębnioną ze wszystkich obowiązków przypadających danemu zawodowi.

10 najlepszych zawodów

  1. E-commerce Manager
  2. Specjalista ds. e-marketingu
  3. Programista
  4. Specjalista ds. zakupów z doświadczeniem międzynarodowym
  5. Konsultant SAP
  6. Logistyk z wiedzą branżową
  7. Specjalista ds. wynagrodzeń i benefitów
  8. Prawnik, specjalista ds. podatków
  9. Specjaliści ds. ubezpieczeń
  10. Lingiwista
Zobacz również zawód: